• Fairbase

  For meaningful organizations

 • Onderzoek naar tevredenheid is zinvol

  ... als het een vervolg krijgt en zichtbaar bijdraagt aan wenselijke ontwikkelingen

  Tevredenheidsonderzoek door zelfreflectie

  Met een traditioneel tevredenheidsonderzoek wordt vooral gevraagd om iets over de organisatie te zeggen. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat individuele tevredenheid bepaald wordt door de arbeidsomgeving. De omgeving heeft invloed, maar het zijn de denkrichting en focus, die leidend zijn in de totstandkoming van gevoel. Fairbase Sense maakt de denkrichting en focus van het individu zichtbaar met behulp van behoeften en drijfveren. Het onderzoek is een vorm van zelfreflectie; de deelnemer aan het onderzoek staat even stil bij zichzelf.

  Na een traditioneel tevredenheidsonderzoek krijgen HR en managers de opdracht om de tevredenheid te verhogen. Omdat de omgeving maar beperkte invloed heeft op tevredenheid en de uitkomsten van een onderzoek vaak geen concrete handvatten bieden, is de succes rate relatief laag. Zodoende verdwijnen de meeste onderzoeken al gauw in een lade. Heel begrijpelijk. Je hebt in de basis niet de verantwoordelijkheid voor het geluksgevoel van een ander.

   

  Met Fairbase cultiveren we dit inzicht. Daarom laat de analyse van een Fairbase tevredenheidsonderzoek zien welke rol er mogelijk voor de werkgever ligt in faciliterende zin en wat er door medewerkers actief op teamniveau (of individueel) opgepakt dient te worden.

  De theoretische en praktische basis van Fairbase ligt in de 4 disciplines van uitvoering (Covey), de 4 onderhandelingsstijlen, mediation, Maslow en non-violent communication (Rosenberg).

  Veranderen kan

  Het veranderen van gedrag is een dingetje en de meeste trainingen en "trucjes" hebben niet, of maar deels, het gewenste eindresultaat. Als mens in onze moderne samenleving veranderen we uit onszelf als het om een passie of om een acute noodzaak gaat. Beide zijn op de werkvloer meestal niet aanwezig of worden niet als zodanig beleefd. Daarom maken wij gebruik van twee instrumenten die los of gecombineerd inzetbaar zijn.

   

  Cesim bedrijfssimulatie

  Een bedrijfssimulatie is een gesimuleerde bedrijfsomgeving die zodanig is opgezet dat contraproductief gedrag direct te identificeren is. De noodzaak voor gedragsverandering wordt voor het team en het individu zichtbaar en voelbaar gemaakt. Tijdens de simulatie wordt direct nieuw gedrag aangeleerd en ook in stressvolle situaties binnen de simulatie ingezet. Hierdoor voelt het individu de meerwaarde van de verandering, maar ook het team ervaart die meerwaarde.

   

  Een bedrijfssimulatie is een krachtig middel dat inzicht geeft in de totaliteit en afhankelijkheid van een keten waarin elk onderdeel (mens) zijn unieke functie heeft in de totstandkoming van waarde. En zoals vermeld, reflecteert het in een veilige omgeving op gedrag.

   

  De vier disciplines van uitvoering, Covey

  Nieuw gedrag kan met de 4 disciplines van uitvoering dusdanig worden gecultiveerd dat het resulteert in automatismen. We gebruiken deze methodiek om veranderingen gestructureerd vorm te geven, te vervolgen en succesvol te implementeren. Het is toepasbaar voor veranderingen op elk niveau binnen elke organisatie.

 • Dit dragen wij ook bij aan uw bedrijf

  Hieronder ziet een u aantal concrete voorbeelden van wat wij nog meer voor u betekenen

  Meer weten?

  Strategie

  Identiteitsbepaling, bestaansrecht realiseren, onderzoek naar de betekenis die klanten van u verwachten en de vertaalslag naar wat dat voor uw organisatie betekent

  Tactisch

  Organisatie- en teamontwikkeling, verbeteren van de samenwerking, verbinding organisatie doelstellingen en teamdoelstellingen, preventief onderhoud

  operationeel

  Persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap, pre-mediation, strategische plannen vertalen naar concrete uitvoering, betekenisvol resultaat boeken, tevredenheids- of betekenis- onderzoek onder medewerkers

 • Wat Fairbase voor jou als medewerker doet

  Fairbase is een methodiek die helpt bij het realiseren van betekenis en begint bij de basis. "Wat vind ik belangrijk in mijn werk en wat zijn jouw talenten die je graag wilt aanspreken?" Zodra je dit als individu en als team helder hebt ga je aan de slag om jouw betekenis te realiseren.

   

  De waan van de dag zorgt er vaak voor dat we voorbij gaan aan onze betekenis. Hierdoor gaan we soms ook voorbij aan wat ons motiveert en het arbeidsgeluk wat we graag ervaren. Daarom helpt Fairbase je dit te structureren en bieden we jou en je team handvatten om in de waan van de dag ook te werken aan betekenisvolle inzet.

   

  "Verandering begint waar bewustzijn wordt verruimd

  en talenten worden aangesproken"

  Wat Fairbase voor u als werkgever doet

  Als werkgever wilt u van betekenis blijven voor uw klanten en relaties om het voortbestaan van de organisatie te borgen. Met Fairbase helpen we organisaties bij betekenisvol ondernemerschap. Met Fairbase krijgt u inzicht in de betekenis die relaties verwachten en welke betekenis werknemers bieden. U heeft altijd het antwoord op de vraag "waarom doen we wat we doen?".

   

  "Organisaties die weten waarvoor ze staan

  hebben meer betekenis voor zichzelf en relaties"

 • Betekenisvolle organisaties werken met betekenisvolle inzet

 • Werk en inzet worden betekenisvol

  Intrinsieke motivatie ontstaat als werk en inzet als betekenisvol (waardevol) worden ervaren. Dit gevoel is er bij de balans tussen bestaanszekerheid, verbinding en het scheppende karakter van werk en inzet. De vorm van deze balans ziet er voor iedereen anders uit en wordt vooral bepaald door karakter, voorkeuren, levensfase en referentiekader.

   

  Fairbase creëert een werkomgeving waarin medewerkers op structurele wijze deze balans ontwikkelen. Waarbij rekening wordt gehouden met de gehele arbeidsomgeving; werkgever, team/collega's en klanten/relaties. De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en vormgeven ligt bij de werknemer. De werkgever of manager stelt zich faciliterend of coachend op.

  Bestaanszekerheid

  Veiligheid

  Met enige zekerheid en voorspelbaarheid voldoende inkomen hebben om te voorzien in het bestaan en de arbeidsomgeving als veilig ervaren

  Met de organisatie

  Participatie - Onderdeel uitmaken van een groter geheel - Bijdragen aan iets dat groter is dan jezelf - Collectieve identiteit - Gevoel van eigenwaarde - Respect

  Werk en inzet bieden

  Creativiteit - Innovatie - Persoonlijke ontwikkeling - Vakbekwaamheid

 • Onze visie

  Voor een gezonde en betekenisvolle arbeidsverhouding dient werk en inzet blijvend van betekenis te zijn voor de organisatie én de medewerker.

  Jeroen Krieger & Richard Migchielsen

 • Duurzame inzetbaarheid

  Blijvend waardevol inzetbaar; meebewegen met jezelf, de organisatie en klanten

   

  Meebewegen met jezelf

  Als mens verander je continu. Dit komt door enerzijds door je omgeving en anderzijds door jezelf. Wil je recht blijven doen aan wie je bent en wat je belangrijk vindt? Dan is het ontwikkelen van een bewuste en open houding ten aanzien van jezelf wenselijk. Je bent in staat om mee te bewegen met de ontwikkelingen die jij als mens doormaakt en kunt omgaan met de invloeden van buitenaf. Dit houdt in dat jij jouw werk en inzet als betekenisvol blijft ervaren. Dat kan meestal binnen je huidige baan en soms ga je inzien waarom jouw huidige baan niet (meer) bij jou past. 

   

  Fairbase helpt je bij het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. Dit houdt in dat je in staat bent om een verantwoordelijke houding aan te nemen ten aanzien van de betekenis die jij uit je werk en inzet wil halen.

   

  Fairbase biedt inzicht, ontwikkeling en structuur.

  Meebewegen met de organisatie

  Voor organisaties is het belangrijk dat werk en inzet van medewerkers  blijvend betekenis (waarde) hebben. Door technologische, sociale en economische ontwikkelingen verandert de gevraagde inzet van medewerkers. En het lijkt alsof dit steeds sneller verandert.

   

  Als werkgever wilt u inspelen op de voor u belangrijke ontwikkelingen. Maar hoe zorgt u ervoor dat medewerkers aangehaakt blijven? Hoe zorgt u ervoor dat ze meebewegen?

   

  Fairbase biedt een heldere structuur die we Ontwikkelkracht noemen. Dit is een verbindende gesprekscyclus die gericht is op doelgericht meebewegen met relevante ontwikkelingen. Het is aan u om aan te geven welke betekenis u verwacht. En de werknemer beantwoord de vraag wat hij of zij gaat ondernemen om de gevraagde betekenis aantoonbaar te realiseren.

   

  KPI's najagen en realiseren kan met Fairbase ook, maar wij geven de voorkeur aan het realiseren van betekenis.

   

  Fairbase biedt inzicht, verbinding en structuur

  Meebewegen met klanten

  Met Fairbase is elke organisatie in staat om duidelijk te krijgen welke betekenis klanten nu verwachten en hoe dit over de tijd verandert. Met Fairbase benadert u elke klant als mens en krijgt u inzicht in persoonlijke wensen en voorkeuren. Hierdoor kunt u zich betekenisvol verbinden met al uw klanten.

   

  Fairbase biedt structuur, inzicht en verbinding

 • Voor de Executive

 • Aanmelden

  Ben je benieuwd hoe we jouw tevredenheid en betekenis inzichtelijk maken?

  Meld je hier aan voor een demo

 • Onze partners

  Wij werken met verschillende partners samen ter ondersteuning van onze  productontwikkeling en dienstverlening.

  Tjellens heeft als eerste organisatie in 2014 Fairbase geïmplementeerd in de vorm van de Fairbase MTO in  combinatie met een aansluitende gesprekscyclus. Daarnaast zijn ze onze partner voor productontwikkeling.

  Cesim bedrijfssimulaties zijn uitermate geschikt voor het benadrukken van de waardeketen in uw organisatie en het inzien van contra-productief gedrag en direct aan den lijve ervaren wat nieuw gedrag oplevert.